Štěrk, šutr nebo minerál? A záleží na tom?

Při své praxi pracuji s tzv. emočními kotvami. Emoční kotva je předmět, do kterého si vložíme myšlenku a pohledem, dotykem nebo jiným kontaktem s tímto předmětem si tuto myšlenku připomínáme. Emoční kotvou může být cokoliv.

Z tohoto úhlu pohledu je úplně jedno jestli si své myšlenky vložím do kousku štěrku, do obyčejného kamene, který najdu na procházce nebo do minerálu. Někteří autoři přisuzují růyným minerálům různé léčebné schopnosti. Moje racionální já něčemu takovému nemůže uvěřit. Ale čemu moje racionální já věří je psychologie vnímání barev, tvarů a struktur. Z tohoto pohledu je možné vnímat předměty s různými vibracemi - protože barvy a krystalické struktury z fyzikálního hlediska skutečně zhmotňují různé vibrace.

A to je přesně způsob jakým pracuju s minerály - vybírám je na základě jejich barev a krystalické struktury a přiřazuju je různým pocitům, myšlenkám a záměrům. A není překvapením, že se tyto základní vlastnosti shodují se základními vlastnostmi minerálů popsanými v literatuře - protože i tyto vlastnosti jim někdo historicky přisoudil na základě svého lidského vnímání.